Na sukces naszych szkoleń składają się 3 czynniki.

Zaufanie

Komunikacja

Ludzie

Pierwszy z nich to zaufanie. Przez ponad 20 lat działalności na rynku Studium NT jest rozpoznawalnym znakiem jakości wśród swoich partnerów. Nasza marka to gwarancja pełnego profesjonalizmu i najwyższej jakości.

Kolejny składnik to komunikacja z partnerem .Razem z klientem wyznaczamy cel szkolenia, który odpowiada konkretnym potrzebom. Dzięki naszemu doświadczeniu łatwiej nam jest zrozumieć oczekiwania klienta. Na podstawie wzajemnego zrozumienia przygotujemy  treści programowe, metody prowadzenia zajęć zapewniające realizację założonych celów, obsadę trenerską, czas trwania szkolenia, miejsce jego przeprowadzenia oraz pomoce i materiały potrzebne przy jego realizacji.

Ostatni komponent to ludzie / kadra szkoleniowa. Przez te wszystkie lata Studium NT poszukiwało trenerów, którzy gwarantują najwyższą jakość. Wierzyliśmy, że tylko dzięki profesjonalnej kadrze możemy spełnić misję wzrostu kwalifikacji i usprawniania organizacji. Udało nam się zbudować sieć trenerów w całej Polsce, którzy posiadają najwyższe kwalifikacje zawodowe oraz bardzo rozwinięte umiejętności miękkie. Tylko przy połączeniu tych dwóch cech możliwe jest osiągnięcie sukcesu.

Nasza stała oferta szkoleń zamkniętych

 • Pomoc publiczna
 • Fundusze Unii Europejskiej
 • Ochrona środowiska
 • Księgowość
 • Kadry
 • Prawo pracy
 • Prawo zamówień publicznych
 • Finanse publiczne
 • Kontrola i audyt
 • Prawo administracyjne
 • Szkolenia dla Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Szkolenia „miękkie”